Täckningskarta

Täckning är en vital del i nyttjandet av mobilnätet som innefattar både samtal och surf. På denna sida har vi sammanställt de stora täckningsnäten i Sverige (Tele2, Tre, Telenor och Telia).

Mobiltäckning i Sverige

Mobiltäckningen i Sverige är relativt god och de senaste åren har nätet utökats enormt. För ungefär 10 år sedan var det viktigt att ha bra täcknings för att kunna ringa smärtfria samtal – idag är utmaningen snarare hastigheten för surf som mobiloperatörerna konkurrerar om.

I Sverige finns det idag 3G, 4G och 5G. Det senaste är 5G och täckningsområdet för det nätet är begränsat till en handfull större städer i Sverige. 4G är idag utbrett och de flesta når det med full hastighet.